Απολαύστε τα πλεονεκτήματα της εικονικοποίησης με τεχνολογίες εικονικού χώρου εργασίας. Απολαύστε τα πλεονεκτήματα της εικονικοποίησης με τεχνολογίες εικονικού χώρου εργασίας.
Απολαύστε τα πλεονεκτήματα της εικονικοποίησης με τεχνολογίες εικονικού χώρου εργασίας.
Intel® Core™ vPro™ processor family

Τεχνολογίες εικονικού χώρου εργασίας

Οι συμβατικές αρχιτεκτονικές χώρου εργασίας επιβαρύνουν ιδιαίτερα τα τμήματα IT, έχουν τεράστια κόστη και περιορίζουν την καινοτόμο δύναμη και την ανταγωνιστικότητα των εταιρειών. Η απάντηση; Η τεχνολογία εικονικού χώρου εργασίας!

Οι συμβατικές αρχιτεκτονικές χώρου εργασίας επιβαρύνουν ιδιαίτερα τα τμήματα IT, έχουν τεράστια κόστη και περιορίζουν την καινοτόμο δύναμη και την ανταγωνιστικότητα των εταιρειών. Η απάντηση; Η τεχνολογία εικονικού χώρου εργασίας!

Η βασική αιτία για την υψηλή πολυπλοκότητα των συμβατικών υπολογιστών χώρου εργασίας είναι η στενή σύνδεση μεταξύ των επιμέρους στοιχείων που απαρτίζουν έναν επιτραπέζιο υπολογιστή: το υλικό, το λειτουργικό σύστημα, οι εφαρμογές και η προσωπικότητα του χρήστη. Εάν διακοπεί αυτή η στενή σύνδεση, το αποτέλεσμα θα είναι η ανεξαρτησία αυτών των στοιχείων και των κύκλων ζωής τους, θα μειωθεί η πολυπλοκότητα, θα απλοποιηθεί η διαχείριση, θα αυξηθεί η ευελιξία και η ταχύτητα και, τέλος, θα μειωθεί το κόστος. Ο διαχωρισμός του ενός γειτονικού επιπέδου από το άλλο είναι ακριβώς αυτό που αντιπροσωπεύουν οι υπολογιστές Virtual Client.

Η εικονικοποίηση μπορεί να πραγματοποιηθεί μεταξύ οποιωνδήποτε στοιχείων. Όσα περισσότερα στοιχεία ξεχωρίσετε το ένα από το άλλο, τόσα περισσότερα πλεονεκτήματα μπορείτε να απολαμβάνετε. Με την κεντρική φιλοξενία όλων των δεδομένων εξαλείφεται ο κίνδυνος κλοπής και απώλειας δεδομένων, βελτιώνεται η ασφάλεια και διευκολύνεται η ικανοποίηση των απαιτήσεων συμμόρφωσης. Ιδιαίτερα κατά τη χρήση συσκευών πρόσβασης "thin" με μεγάλη διάρκεια ζωής, η κατανάλωση ενέργειας μειώνεται σημαντικά.

Τέλος, με τις τεχνολογίες εικονικού χώρου εργασίας, έχετε την ευελιξία να αποκτήσετε πρόσβαση στο περιβάλλον χώρου εργασίας σας οπουδήποτε και από οποιαδήποτε συσκευή, γεγονός που σίγουρα θα προσελκύσει τους χρήστες του ψηφιακού κόσμου της Γενιάς Y.

Επομένως, πώς μπορείτε να βρείτε τις σωστές τεχνολογίες εικονικού χώρου εργασίας για την επιχείρησή σας;

Η Fujitsu είναι ο μοναδικός ενιαίος προορισμός για υπολογιστές Virtual Client. Η προσέγγισή μας για τον εικονικό χώρο εργασίας αφορά την εξάλειψη της πολυπλοκότητας, τη μείωση της εργασιακής σας προσπάθειας και του συνολικού κινδύνου κατά το συνδυασμό όλων των επιμέρους στοιχείων. Σας βοηθά να ξεπεράσετε τα πολλά εμπόδια στην εφαρμογή μιας επιτυχούς λύσης ανάλογα με τις επιχειρηματικές σας ανάγκες και στόχους και στην επιλογή των απαιτούμενων τεχνολογιών.

Επιπλέον, χάρη στις στενές μας συνεργασίες με ηγετικές εταιρείες στην αγορά, όπως η Citrix, η Microsoft και η VMware, μπορούμε να χρησιμοποιούμε το καλύτερο στην κατηγορία λογισμικό εικονικοποίησης που βασίζεται σε πρότυπα του κλάδου. Τα προϊόντα υποδομής της Fujitsu, όπως οι διακομιστές Fujitsu PRIMERGY x86, τα συστήματα αποθήκευσης Fujitsu ETERNUS, τα "thin client" Fujitsu FUTRO και τα Smart Zero Client, αντιπροσωπεύουν μια εξαιρετική βάση για αυτό το σκοπό.

Σε αυτό το σημείο μπορούμε εμείς στη Fujitsu να σας βοηθήσουμε.

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας, για να δείτε πώς η Fujitsu μπορεί να σας βοηθήσει να βρείτε τη σωστή τεχνολογία εικονικού χώρου εργασίας για την επιχείρησή σας.


Επικοινωνήστε μαζί μας