Virtual Client Services

Virtual Client Services

Μια ολοκληρωμένη λύση αναπαράστασης επιφάνειας εργασίας και εφαρμογών, σχεδιασμένη για μείωση του κόστους IT, για ενίσχυση κάθε μέλους του ανθρώπινου δυναμικού σας και διασφάλιση ισχυρής προστασίας των δεδομένων.

Πλήρεις υπηρεσίες αναπαράστασης

 • Αντικειμενικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, για να βρίσκετε τη λύση που είναι κατάλληλη για την επιχείρησή σας
 • Σχεδίαση και υλοποίηση υποδομής
 • Εξειδικευμένες υπηρεσίες μετεγκατάστασης για μείωση του χρόνου και του κόστους ανάπτυξης
 • Διαχείριση και συντήρηση της λύσης αναπαράστασης

Χαμηλότερο κόστος

 • Απλοποίηση της διαχείρισης επιφάνειας εργασίας από την παροχή μέχρι την υποστήριξη
 • Παράταση της ζωής της επένδυσης IT για τον τελικό χρήστη
 • Μείωση της κατανάλωσης ισχύος υπολογιστή για χαμηλότερους λογαριασμούς ρεύματος

Υποστηρίξτε την φορητή εργασιακή σας ισχύ

 • Πρόσβαση σε εταιρικές υπηρεσίες από οπουδήποτε, με εφαρμογές που είναι πάντα ενήμερες και λειτουργικά συστήματα που αποθηκεύονται σε κεντρικούς διακομιστές
 • Χρήση οποιασδήποτε συσκευής, όπως thin client, laptop, tablet και smartphone
 • Πιο γρήγορη σύνδεση για ομαλή και συνεπή εμπειρία χρήστη

Ενισχυμένη ασφάλεια

 • Παροχή ασφαλούς απομακρυσμένης πρόσβασης χωρίς την αποθήκευση δεδομένων ή εφαρμογών στη συσκευή τελικού σημείου
 • Η πρόσβαση βάσει ρόλου συνεπάγεται ότι οι εργαζόμενοι μπορούν να χρησιμοποιούν μόνο τις εφαρμογές που χρειάζονται για την εργασία τους
 • Ενίσχυση της προστασίας δεδομένων απαλλάσσοντας τους τελικούς χρήστες από την ευθύνη της δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας