Κλασικές υπηρεσίες χώρου εργασίας

Κλασικές υπηρεσίες χώρου εργασίας

Οι Κλασικές υπηρεσίες χώρου εργασίας - Fujitsu Workplace της Fujitsu παρέχουν κεντρική διαχείριση για ολόκληρο τον κύκλο ζωής IT του τελικού χρήστη, από την παροχή έως τη λειτουργία και την απόρριψη.

Διαχείριση κύκλου ζωής για IT τελικού χρήστη

Διανεμημένος διαχειριζόμενος χώρος εργασίας

 • Μεμονωμένη διαμόρφωση χώρου εργασίας
 • Εξατομικευμένη εγκατάσταση
 • Κεντρική λειτουργία, συμπεριλαμβανομένης προληπτικής παγκόσμιας υπηρεσίας, συντήρησης και υποστήριξης

Διαχειριζόμενες υπηρεσίες εκτύπωσης

 • Εξειδικευμένη αξιολόγηση υποδομών
 • Παροχή της κατάλληλης λειτουργικότητας και αποτελέσματα στο κατάλληλο μέρος
 • Ενοποίηση και έλεγχος του εκτυπωτή και των πολυλειτουργικών μηχανημάτων
 • Απόκτηση ορατότητας και ελέγχου των δαπανών για την υποδομή και τα αναλώσιμα εκτύπωσης

Τυποποιημένες και βελτιστοποιημένες υπηρεσίες

 • Διαδικασίες 24/7 μέσω web για όλους τους χρήστες
 • Υποστήριξη της παραγωγικότητας των τελικών χρηστών σε υποκαταστήματα και πέρα από τα εθνικά σύνορα
 • Μείωση των κινδύνων και του κόστους με πιο αποδοτική χρήση πόρων
 • Προκαθορισμένες SLA και επιλογή διάφανων μοντέλων τιμοδότησης