Διαχειριζόμενες φορητές συσκευές

Διαχειριζόμενες φορητές συσκευές

Δυνατότητα ανθρωποκεντρικού χώρου εργασίας

Η υπηρεσία διαχειριζόμενων φορητών συσκευών της Fujitsu είναι μια πλήρης υπηρεσία για τη διαχείριση και υποστήριξη συσκευών, εφαρμογών και χρηστών, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι όλες οι πολιτικές ασφάλειας εφαρμόζονται με συνέπεια.

Πλήρης έλεγχος της υποδομής φορητότητας

  • Διαχείριση όλων των φορητών συσκευών, από τη διαμόρφωση μέχρι τη θέση εκτός λειτουργίας
  • Εξασφάλιση ορατότητας και έλεγχος σε διάφορες φορητές λύσεις που είναι διασκορπισμένες σε διάφορες τοποθεσίες
  • Εφαρμογή πολιτικών για την ασφάλεια προκειμένου τα δεδομένα να παραμένουν ασφαλή
  • Δημιουργία εταιρικού app store
  • Αύξηση της ατομικής παραγωγικότητας και της συνεργασίας ομάδων
  • Εξισορρόπηση της προσωπικής επιλογής με τον εταιρικό έλεγχο
  • Εξορθολογισμός της παροχής ώστε οι νέοι χρήστες να έχουν τη δυνατότητα να εγγράφονται online
  • Μείωση των δαπανών αγοράς συσκευών και των τελών περιαγωγής
  • Εύκολη θέση εκτός λειτουργίας συσκευών που έχουν χαθεί ή κλαπεί
  • Διαφοροποίηση μεταξύ συσκευών των εργαζομένων και συσκευών ιδιοκτησίας της εταιρείας για την εκτέλεση επιλεκτικών επανεκκινήσεων