Αξιολόγηση χώρου εργασίας

Αξιολόγηση χώρου εργασίας

Καθώς αλλάζει η επιχείρησή σας, ο χώρος εργασίας σας πρέπει να προσαρμόζεται. Η αποδεδειγμένη, τυποποιημένη αξιολόγηση χώρου εργασίας της Fujitsu προσφέρει μια αποδοτική ανάλυση του περιβάλλοντος χώρου εργασίας IT της εταιρείας σας. Παρέχει συγκεκριμένες προτάσεις για βελτίωση της αποδοτικότητας και σας στηρίζει, ώστε να καθορίσετε με σαφήνεια απαιτήσεις ανάλογα με τις προτεραιότητες της επιχείρησης για προτεινόμενες λύσεις.

Αυτή η υποστήριξη και καθοδήγηση ξεκινά με μια ανάλυση που βασίζεται σε εργαλεία, χωρίς αντιπρόσωπο, διενεργείται από εξειδικευμένο σύμβουλο και δείχνει την τρέχουσα κατάσταση της υποδομής. Οι προτάσεις βασίζονται σε αυτά τα ευρήματα και τους εταιρικούς στόχους του οργανισμού σας. Η αναφορά που προκύπτει σάς επιτρέπει να λαμβάνεται στρατηγικές αποφάσεις γνωρίζοντας τις απαραίτητες πληροφορίες, σε ευθυγράμμιση με τους γενικούς επιχειρηματικούς στόχους σας.

Τι αποκομίζετε

  • Λεπτομερή ανάλυση της πραγματικής κατάστασης του περιβάλλοντος στο χώρο εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της ταξινόμησης των υφιστάμενων ομάδων χρηστών και μιας λίστας με όλες τις εφαρμογές 
  • Μια σαφή εικόνα για το τι θα μπορούσατε να πετύχετε με τις προγραμματισμένες λύσεις χώρου εργασίας
  • Εξειδικευμένη υποστήριξη για να επιλέξετε τις κατάλληλες τεχνολογίες χώρου εργασίας για τον οργανισμό σας 
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες από πολλούς προμηθευτές
  • Ανάλυση πιθανών σεναρίων μετεγκατάστασης

Περισσότερες πληροφορίες

Ένα ιδανικό επόμενο βήμα, μετά τη συλλογή και ανάλυση των δεδομένων για την τρέχουσα κατάστασή σας, στο Managed Workplace της Fujitsu, μια αποδοτική και οικονομικά προσιτή υπηρεσία που λειτουργεί και υποστηρίζει χώρους εργασίας IT για ολόκληρο τον κύκλο ζωής, σε πάγια τιμή ανά θέση.