Ενοποιημένες επικοινωνίες και συνεργασία

Ενοποιημένες επικοινωνίες και συνεργασία

Ισχυρή καινοτομία μέσω ενσωμάτωσης

Απομακρυνθείτε από τις νησίδες επικοινωνίας, τις πολλαπλές συσκευές, τις πολλαπλές ομάδες υποστήριξης και τις ανόμοιες στρατηγικές, προς μια ενοποιημένη εμπειρία συνεργασίας που είναι απλοποιημένη, εξορθολογισμένη και συνεπής.

Απρόσκοπτη επικοινωνία για την παραγωγική συνεργασία

Οι υπηρεσίες συνεργασίας και οι συσκευές client από τη Fujitsu μπορούν να σας βοηθήσουν να μεταμορφώσετε τον τρόπο που δραστηριοποιήστε επιχειρηματικά.

  • Παροχή απλής και συνεπούς εμπειρίας χρήστη
  • Συνδέστε τα άτομα με τις πληροφορίες και τους πόρους που χρειάζονται, όταν τα χρειάζονται
  • Διασφαλίστε αυστηρή ασφάλεια των δεδομένων και συμμόρφωση με τους κανονισμούς
  • Μειώστε τις δαπάνες μετακίνησης και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις αντικαθιστώντας τις κατά πρόσωπο συσκέψεις με βιντεοδιασκέψεις και περιβάλλοντα εικονικής συνεργασίας
  • Ενισχύστε το ανθρώπινο δυναμικό που εργάζεται εν κινήσει ώστε να είναι πιο παραγωγικό
  • Επιταχύνετε την πρόσβαση σε πληροφορίες για να ενισχύσετε την εμπειρία πελάτη
  • Αξιοποιήστε στο έπακρο την υποδομή IT για να μειώσετε το κόστος και τη διαχειριστική περιπλοκότητα