Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες Fujitsu

Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες Fujitsu

Καινοτόμες προσφορές χρηματοδότησης για λύσεις Fujitsu Workplace

Οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες της Fujitsu σάς βοηθούν να αποκτήσετε την τεχνολογία του αύριο, σήμερα! Οι μοναδικές και εξατομικευμένες χρηματοοικονομικές λύσεις μας έχουν σχεδιαστεί ειδικά για την αντιμετώπιση της μείωσης των προϋπολογισμών, τη μεταφορά των τεχνολογικών κινδύνων και τη διασπορά του χρηματοοικονομικού κινδύνου.

Η χρηματοδότηση είναι το κύριο στοιχείο στην απόφασή σας για επένδυση στην τεχνολογία πληροφοριών (IT)

Οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες της Fujitsu συνδυάζουν χρηματοοικονομική και εμπορική εξειδίκευση για να διασφαλιστεί ότι η στρατηγική χρηματοδότησης του περιβάλλοντος IT, συμπεριλαμβανομένων του υλικού, του λογισμικού και των υπηρεσιών, υποστηρίζεται από ευέλικτους όρους πληρωμής που συμβαδίζουν με τους επιχειρηματικούς και χρηματοοικονομικούς σας στόχους. Με αυτήν την προσέγγιση, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες της Fujitsu βοηθούν μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις, κυβερνητικές υπηρεσίες και δημόσιους οργανισμούς να βελτιστοποιούν τις χρηματοοικονομικές και αναπτυξιακές πτυχές του περιβάλλοντος IT.

Οι χρηματοοικονομικές μας υπηρεσίες δεν προσφέρουν μόνο χρηματοδότηση για την απόκτηση της τελευταίας τεχνολογίας. Θα συνεργαστούμε στενά για να ευθυγραμμίσουμε το κόστος που σχετίζεται με τις επενδύσεις IT. Σχεδιάζουμε προσαρμοσμένες λύσεις πληρωμής βάσει του ευέλικτου και αρθρωτού χαρτοφυλακίου λύσεων χρηματοδότησης που διαθέτουμε, οι οποίες περιλαμβάνουν το επιχειρηματικό μοντέλο pay-as-you-use και pay-as-you-grow, δηλαδή πληρωμή βάσει χρήσης και βάσει ανάπτυξης. Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες για να μπορέσετε να ευθυγραμμίσετε τα έξοδα IT με τη ροή εσόδων ή τους προϋπολογισμούς σας, επιτρέποντας την πρόβλεψη και τον οικονομικό προγραμματισμό για μεγαλύτερες περιόδους. Οι υπηρεσίες μας καλύπτουν τον πλήρη κύκλο ζωής, από τον χρηματοοικονομικό σχεδιασμό, την αντικατάσταση τεχνολογίας, την αγορά, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και την απόσυρση πόρων στο περιβάλλον IT, επιτρέποντάς σας να επικεντρώνεστε στη βασική επιχειρηματική σας δραστηριότητα.